Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy skontrolované a v platnosti od: 22.5.2018

Studentlandia.eu, ( "Studentlandia" alebo "my") berie Vaše súkromie veľmi vážne. Vieme, že Vám záleží na tom, ako sú informácie o Vašej osobe použité a ceníme si Vašu dôveru. O vaše súkromie sa postaráme opatrne a rozumne. Návštevou Studentlandia.eu prijímate postupy popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú použitie a zdieľanie osobných informácií (celé meno, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie a adresa, ip adresa, lokalita a ďalších informácií na základe ktorých je možné Vás identifikovať), ktoré sú vyžadované k registrácii a k používaniu služieb Studentlandia.eu vrátane mobilnej aplikácie. Tiež poskytujú informácie o našich vzťahoch s tretími stranami, ktoré poskytujú služby, ktoré sú spojené so službami ponúkanými na Studentlandia.eu.

V prípade že nám poskytnete súkromné údaje (t.j. všetky príspevky a údaje ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom ako napríklad pošta, nezverejnené príspevky, komentáre, hodnotenia, fotky, videa atď.) v rátané osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávate nám svojou registráciou súhlas, aby sme tieto údaje mohli ďalej spracovávať pre účely spojene s poskytovaním služieb a produktov sociálnej siete STUDENTLANDIA.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nám poskytuje do času, kým je potrebný na poskytovanie služieb a produktov sociálnej siete STUDENTLANDIA, alebo pokým si neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať na emailovej adrese prevádzkovateľa: info@studentlandia.eu.


1. Aké druhy informácií zhromažďujeme:

1.1 Vaše poskytnuté osobné informácie:
Studentlandia zbiera Vaše osobné informácie, s čím ste dobrovoľne súhlasili odoslaním požadovaných údajov potrebných k registrácii na Studentlandia.eu. Jedná sa o informácie ako Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, heslo, pohlavie, dátum narodenia, lokalita atď. a tieto informácie sú použité na nastavenie Vášho osobného profilu. V rámci osobného profilu je samozrejme možné pridať aj ďalšie dodatočné informácie ako koníčky, záujmy, alebo obsah ako fotky, hudba, videá, atď. Môžete si taktiež vybrať možnosť neposkytnúť niektoré informácie, čo Vám však môže zabráni naplno využívať niektoré služby ponúkané stránkou Studentlandia.eu. Napríklad Váš dátum narodenia poskytuje zobrazenie istých vekovo vhodných príspevkov a reklám.

1.2 Informácie a obsah, ktorý pridávate
Zhromažďujeme informácie a obsah ktorý dobrovoľne pridávate pri používaní našich produktov a služieb. Napríklad keď si registrujete účet, keď vytvárate alebo zdieľate obsah a keď komunikujete s inými používateľmi a posielate si správy.
Môže to zahŕňať informácie v obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete (ako sú metaúdaje), napríklad miesto vytvorenia fotky alebo dátum vytvorenia súboru. Komunikácie atď.

1.3 Veci, ktoré robia iní, a informácie, ktoré o Vás poskytujú
Získavame a analyzujeme aj obsah, komunikácie a informácie, ktoré poskytujú iní ľudia, keď používajú naše produkty. Môže to zahŕňať aj informácie o Vás, ako napríklad keď iní užívatelia zdieľajú alebo komentujú fotku, na ktorej ste, keď vám pošlú správu alebo keď nahrajú, synchronizujú alebo importujú vaše kontaktné informácie.

1.4 Informácie o používaní našich produktov a služieb
Zhromažďujeme informácie o tom, ako používate naše produkty, napríklad informácie o typoch obsahu, ktorý si prezeráte alebo s ktorým ste v interakcii, o funkciách, ktoré používate, o akciách, ktoré vykonávate, a o čase, frekvencii a trvaní vašich aktivít. Zaznamenávame napríklad, kedy používate naše funkcie a produkty, kedy ste ich použili naposledy, a ktoré príspevky, videá a iný obsah si prezeráte v našich produktoch.

1.5 Spojenia a interakcie
Zhromažďujeme informácie o ľuďoch, stránkach, účtoch, hashtagoch a skupinách, s ktorými ste v spojení, a o spôsobe vašej interakcie s nimi v našich produktoch, napríklad informácie o tom, s ktorými ľuďmi komunikujete najčastejšie, alebo o skupinách, ktorých ste súčasťou. Zhromažďujeme aj kontaktné informácie ktoré používame na účely, ako je pomáhať vám a iným ľuďom nájsť ľudí, ktorých možno poznáte.

1.6 Automatické informácie:
Získavame, ukladáme a analyzujeme údaje, ktoré sú nám automaticky odoslané po akejkoľvek interakcii v rámci webovej stránky Studentlandia.eu. Získavame, ukladáme a analyzujeme údaje z počítačov, telefónov, pripojených televízorov a iných zariadení pripojených k webu a o všetkých týchto zariadeniach, ktoré používate a ktoré sa integrujú s našimi produktmi, a tieto informácie kombinujeme naprieč rôznymi zariadeniami, ktoré používate. Tieto dáta sú použité k správe a zlepšeniu služieb ponúkaných webovou stránkou Studentlandia.eu, na sledovanie využitia a popularity jednotlivých modulov, pre účely zabezpečenia súkromia Napríklad, tak ako je tomu na mnohých iných webových stránkach, získavame, ukladáme a analyzujeme:
1.6.1 Atribúty zariadenia:
napríklad operačný systém a platformu, verzie hardvéru a softvéru, typ prehliadača, pluginy prehliadača a ich verzie
1.6.2 Údaje z nastavení zariadenia:
informácie, ktoré nám povoľujete prijímať prostredníctvom nastavení zariadenia, ktoré zapnete, ako je napríklad prístup k vašej GPS polohe, kamere alebo fotkám
1.6.2 Sieť a spojenia:
informácie, ako je názov vášho mobilného operátora alebo poskytovateľa internetových služieb, jazyk, časové pásmo, mobilné telefónne číslo
1.6.3 IP Adresy:
Váš počítač používa IP adresu zakaždým, keď sa pripojíte na Internet. Vaša IP adresa je číslo používané v internetovej sieti ktoré slúži na identifikáciu Vášho počítača tak, aby Vami vyžiadané dáta (napr. Vyžiadanej webovej stránky) Vám mohli byť odoslané. Naše webové servery môžu byť nastavené na automatické zbieranie IP adries. Môžeme tiež zaznamenať Vašu IP adresu zakaždým, keď sa prihlásite na svoj účet.
1.6.4 Cookies
Cookies sú informácie uložené v oddelených súboroch v internetovom prehliadači Vášho počítača. Cookies si pamätajú informácie ohľadom Vašej činnosti na webovej stránke alebo inej platforme. Cookies môžu napríklad uložiť Vašu reláciu pre jednoduchšie a rýchlejšie prihlásenie sa na stránku, ktorú ste naposledy navštívili. Umožňujú Vám, aby používanie Studentlandie bolo oveľa príjemnejšie.
1.6.5 Flash cookies
Zároveň s cookies používame "Lokálne zdieľané objekty", nazývané tiež "flash cookies". Tieto flash cookies sa používajú na zlepšenie zážitku užívateľa, napríklad uložením užívateľových nastavení a volieb, ako nastavenie hlasitosti v spojení s animovaným obsahom, vrátane nami ponúkanými reklamami. Lokálne zdieľané objekty sú podobné cookies, ale môžu ukladať oveľa zložitejšie dáta než iba samotný text. Tiež upozorňujeme, že zakázanie flash cookies môže zasiahnuť do výkonnosti a funkcií videoprehrávača.
1.6.6 Web beacons
Môžeme tiež použiť služby vzdialeného zbierania dát použitím tzv. "Pixel tagov", "web beaconov", "clear GIFov", atď, ktoré môžu byť vložené do obsahu a reklám na Studentlandii, do e-mailov, do obsahu webových stránok tretej strany alebo iných platforiem. Web beacon je krátky reťazec kódu ktorý nám poskytuje možnosť doručenia malého, zvyčajne neviditeľného obrázku na webovú stránku alebo z e-mailu. Pomocou Web Beacon môžeme rozpoznať isté informácie Vášho prehliadača, zistiť, kedy a či ste zobrazili istú webovú stránku alebo e-mail , IP adresu Vášho počítača a URL webovej stránky, z ktorej bol pixel tag zobrazený. Web Beacon slúžia k zlepšeniu Vášho zážitku zo Studentlandie, vrátane poskytnutia obsahu prispôsobeného Vašim záujmom.
Pomoc vo Vašom paneli nástrojov väčšiny prehliadačov Vám poradí, ako zabrániť prehliadaču prijímať nové cookies; ako zariadiť, aby Vám prehliadač oznamoval prijatie nových cookies, alebo ako úplne cookies zakázať. Cookies je možné zakázať nastavením príslušných nastavení prehliadača alebo navštívením webovej stránky. Keďže cookies Vám poskytujú výhody v rôznych podstatných funkciách Studentlandie, odporúčame Vám ich nechať zapnuté. Napríklad ak zablokujete alebo odmietnete naše cookies, nebudete môcť použiť služby, ktoré po Vás vyžadujú prihlásenie.
1.6.7 Clickstreamy a Javascript
loginy; e-mailové adresy; heslá; clickstreamy na, skrze a z webovej stránky Studentlandia.eu, vrátane dátumu a času clickstreamu; čísla cookie a stránok ktoré ste si prezerali a hľadali. Počas niektorých návštev môžeme použiť softvérové nástroje ako Javascript na meranie a získavanie informácií o reláciách, vrátane doby odozvy stránky, chybách pri sťahovaní, dĺžkach návštev istých stránok a informácií o interakciách so stránkou.

1.7 Informácie o transakciách vykonávaných v našich produktoch.
Studentlandia neukladá informácie o kreditných kartách.
Transakcie cez kreditné karty sú spracované skrze uznávané platobné brány tretej strany. Mali by ste skontrolovať zásady ochrany danej tretej strany alebo platobnej brány k zisteniu, ako budú zaobchádzať s Vašimi poskytnutými osobnými údajmi.

1.8 Informácie od partnerov
Inzerenti a vydavatelia nám môžu posielať informácie prostredníctvom našich sociálnych pluginov ako je tlačidlo Zdieľaj, Páči sa mi to, alebo pixelu Studentlandie.


2. Ako tieto informácie používame:

Údaje o našich užívateľoch sú dôležitou súčasťou nášho podnikania, ale nie sme v žiadnom prípade firmou, ktorý by predávala, obchodovala alebo prenajímala tieto údaje tretím stranám. Informácie, ktoré máme, používame v súlade s voľbami, ktoré ste urobili Vy a Vami poskytnuté informácie používame na poskytovanie našich služieb a produktov, čo zahŕňa poskytovanie návrhov pre Vás, vylepšenie funkcií, obsahu a služieb ktoré využívate Vy, Vaši priatelia alebo inzerenti, ktorí si prenajmú reklamu na tejto stránke.

2.1 Tvorba prispôsobených produktov
Na tvorbu prispôsobených produktov, ktoré sú jedinečné a relevantné pre Vás, používame Vaše spojenia, interakcie, preferencie, záujmy a aktivity založené na údajoch, ktoré zhromažďujeme a získavame od Vás aj od iných užívateľov.

Príklady použitia informácie:
• Na návrhy priateľov, stránok, udalosti, skupín atď. o ktoré by ste mohli mať záujem.
• Studentlandia poskytuje užívateľom možnosť vyhľadávať priateľov pomocou registračných informácií (napr. Meno, e-mailová adresa, vek, lokalita, škola ktorú študujete, zamestnanie ...).
• Studentlandia môže použiť cookies alebo podobné nástroje na úpravu obsahu a reklamy pre Vás podľa Vami vyplnených profilových informácií. Údaje použité pre túto funkciu nie sú osobné a neumožňujú tretej strane Vás identifikovať ako jednotlivca.

2.2 Informácie súvisiace s polohou
Informácie súvisiace s polohou ktoré o Vás máme, ako sú napríklad Vaša aktuálna poloha, Vaše bydlisko, obľúbené miesta a tiež firmy a ľudia vo Vašej blízkosti používame na poskytovanie, prispôsobovanie a vylepšovanie našich produktov, vrátane reklám pre Vás aj pre iných. Informácie súvisiace s polohou môžu byť založené napr. na presnej polohe vášho zariadenia (ak ste nám povolili tieto informácie zhromažďovať), IP adrese alebo informáciách získaných z toho, ako Vy aj iní používajú produkty Studentlandie (napríklad oznámenia vašej polohy alebo udalosti, ktorých sa zúčastňujete).

2.3 Reklamy a sponzorovaný obsah
Osobné informácie, ktoré o Vás máme používame na výber a prispôsobovanie reklám, ponúk a iného sponzorovaného obsahu, ktorý Vám zobrazujeme.

2.4 Komunikácia s používateľmi.
Informácie, ktoré o Vás máme, používame na to, aby sme Vám zasielali marketingovú komunikáciu, komunikovali s vami o našich produktoch, oboznamovali Vás s našimi zásadami a podmienkami poprípade aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete.

2.5 Bezpečnosť
Informácie, ktoré o Vás máme, používame na overovanie účtov a aktivity, zamedzovanie škodlivého správania, zisťovanie a prevenciu spamu a iných nežiaducich javov, udržiavanie integrity svojich produktov a na presadzovanie bezpečia a zabezpečenia v našich produktov. Údaje, ktoré máme, používame napríklad na prešetrovanie podozrivých aktivít alebo porušení našich podmienok.

2.6 Štatistiky
Tak isto môžeme použiť automaticky zozbierané informácie ako je Vaša IP adresa alebo informácie uložené skrze cookies, k získaniu štatistík o počte ľudí, ktorí navštívili Studentlandia.eu a jej produkty a služby, k úprave vzhľadu, obsahu a služieb Studentlandie.


3. Ako sa tieto informácie zdieľajú?

Údaje, ktoré dobrovoľne a vedome zdieľate verejne ako súčasť Vášho profilu, komentárov, recenzii alebo diskusii na Studentlandia.eu, môžu byť zdieľané s ostatnými užívateľmi. Súkromie týchto údajov si môžete nastaviť v sekcii Vášho profilu s názvom ´´Nastavenia súkromia´´.

3.1 Zdieľanie o ostatnými užívateľmi
3.1.1 Užívateľom umožňujeme vidieť, kto si prezeral ich informácie a obsah ako napríklad, profil, udalosti, inzeráty a podobne.
3.1.2 Všetky vaše verejne informácie môže vidieť ktokoľvek, v našich produktoch aj mimo nich, a to aj v prípade, že nemá účet. Zahŕňa to vaše používateľské meno na Studentlandia informácie vo vašom verejnom profile a všetky informácie a obsah, ktorý ste verejne pridali. Verejné informácie môžu byť aj prezerané, opätovne zdieľané alebo stiahnuté prostredníctvom služieb tretích strán, ako sú online vyhľadávače a offline médiá.
3.1.4 Informácie o vašom aktívnom stave alebo prítomnosti v našich produktoch.
Užívatelia majú možnosť vidieť či ste momentálne prihlásený alebo informácie o tom, kedy ste naposledy použili naše produkty.
3.1.5 Obsah, ktorý o Vás zdieľajú iný uživatelia
Predtým ako sa rozhodnete zdieľať príspevok, fotku alebo video, komentovať, poslať správu alebo uverejniť inzerát odporúčame, aby ste si dobre zvážili Vaše publikum pretože ľudia, ktorí môžu vidieť Vašu aktivitu v našich produktoch, ju môžu zdieľať s inými užívateľmi. Vaše publikum môže ďalej zdieľať Vaše príspevky v našich produktoch alebo mimo nich s užívateľmi mimo vášho publika, si ho môžu stiahnuť alebo vytvoriť z neho snímku obrazovky.
Tiež je dôležité si uvedomiť, že Vaše komentáre a reakcie sú viditeľné pre všetkých, ktorí môžu vidieť obsah danej osoby, a táto osoba môže neskôr publikum zmeniť.

Užívatelia taktiež môžu pomocou našich produktov vytvárať a zdieľať obsah o Vás s publikom ktoré si sami určia. Môžu napríklad zdieľať fotku, na ktorej ste, zmieniť sa o Vás v príspevku alebo Vás v ňom označiť spolu s lokalitou alebo zdieľať informácie o Vás vo svojich príspevkoch alebo správach. Prípade, že sa stretnete s obsahom ktorý si neželáte, môžete nás požiadať o odstránenie pomocou možnosti príspevku ´´nahlásiť administrátorovi´´ alebo nás o to požiadať na emailovej adrese info@studentlandia.eu.

3.2 Zdieľanie s partnerskými tretími stranami
Spolupracujeme s partnerskými tretími stranami, ktoré používajú služby sociálnej siete Studentlandia.eu na rozvoj svojho biznisu. Žiadne z Vašich informácií nikomu nepredávame a nikdy predávať nebudeme. Toto sú typy tretích strán, s ktorými zdieľame informácie:
3.2.1 Partneri, ktorí používajú naše služby.
Poskytujeme súhrnné štatistiky a poznatky, ktoré pomáhajú ľuďom a firmám porozumieť interakcii ľudí s ich príspevkami, ponukami, stránkami, videami a ďalším obsahom v našich produktoch
Napríklad administrátori stránok a dostávajú informácie o počte ľudí alebo účtov, ktoré si pozreli, komentovali alebo reagovali na ich príspevky, ako aj súhrnné demografické a iné informácie, ktoré im pomáhajú porozumieť interakciám s ich stránkou
3.2.2 Inzerenti.
Inzerentom poskytujeme údaje o druhoch ľudí, ktorí vidia ich reklamy, a úspešnosti ich reklám,
Bez vášho povolenia však nezdieľame informácie, ktoré Vás osobne identifikujú (napr. vaše meno alebo e-mailová adresa) ktoré stačia na to, aby Vás bolo možné kontaktovať alebo identifikovať. Inzerentom poskytujeme iba všeobecné demografické informácie a informácie (napr. vekovú kategóriu od-do, lokalitu), aby sme im pomohli lepšie porozumieť ich publiku.
3.2.3 Administrátori a technická podpora
Studentlandia môže poskytovať informácie a obsah dodávateľom a poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať technickú podporu pre Studentlandia.eu. Prístup k určitým vašim osobným údajom môžu mať administrátori sociálnej siete, firma poskytujúca webhostingové služby teda server na ktorom sú uložené dáta sociálnej siete a taktiež programátori a firmy ktoré sa starajú o údržbu produktov a služieb na Studentlandia.eu
3.2.3 Zoznam parnerských tretích strán najdete tu: https://studentlandia.eu/pages/companies


4. Sociálne siete:

Studentlandia Vám ponúka tiež služby ktoré umožňujú pripojenie k niektorým sociálnym sieťam tretích strán (Facebook, Twitter,Google, Linkedin atď). S vaším súhlasom môžeme zdieľať údaje o Vašich aktivitách na Studentlandii s týmito službami a ich užívateľmi. Táto časť opisuje informácie ohľadom zdieľania.

4.1 Ak sa pripojíte na akúkoľvek z týchto sietí, môžete zverejňovať informácie o Vašich činnostiach na Studentlandii ako napríklad Vaše komentáre alebo videá, ktoré sledujete. Upozorňujeme, že keď si vyberiete zverejnenie informácií zo Studentlandie na sociálnych sieťach tretej strany, tieto informácie budú zobrazené užívateľom týchto sietí v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami ochrany osobných údajov tejto siete. Odporúčame Vám sa oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov danej siete.

4.2 Ak navštívite Studentlandia.eu, zatiaľ čo ste prihlásení na jednu z týchto sietí, poskytovateľ siete tretej strany Vás môže identifikovať a združovať technické informácie poskytnuté Vaším webovým prehliadačom s inými údajmi, ktoré už má daná sieť.

4.3 Studentlandia tiež môže ponúkať svoje služby na sociálnych sieťach a platformách tretích strán. Vaše profilové údaje a informácie o Vašom používaní Studentlandie môžu byť zdieľané s týmito sociálnymi sieťami a ich užívateľmi. Toto zdieľanie musí byť súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami ochrany osobných údajov tejto siete.


5. Reklamy tretej strany a odkazy na iné webové stránky:

Studentlandia poskytuje reklamný priestor tretím stranám a webovým stránkam. V prípade vašej interakcie s reklamou na Studentlandia.eu, týmto inzerentom neposkytujeme žiadne Vaše osobné údaje.

5.1 "Kliknutie na reklamu"
Keď kliknete na reklamu, poskytovateľ reklamy môže získať od Vás niektoré informácie. Studentlandia neberie žiadnu zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov poskytovateľov reklám. Mali by ste si vždy skontrolovať zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa, ktorého webovú stránku sa rozhodnete navštíviť, aby ste zistili, ako nakladá s informáciami, ktoré od Vás získa. Upozorňujeme, že Studentlandia Vás nemusí varovať v prípade, ak sa rozhodnete kliknúť na odkaz na inú stránku pomocou služieb Studentlandie.

5.2 "Reklamné siete tretej strany."
Niektoré reklamy, ktoré sa zobrazia v spojení so Studentlandiou Vám môžu byť poskytnuté reklamnými agentúrami (tiež nazývané "reklamnej siete" alebo "reklamný inzerenti"). Tieto agentúry môžu použiť cookies, web beacony a iné technológie na získanie údajov o Vašom používaní Studentlandie, k ponúknutiu reklám, meraniu ich efektivity a jej personalizácii. Informácie o postupoch týchto sietí sú opísané v ich vlastných zásadách o ochrane osobných údajov.

5.3 Informácie zdieľané s inzerentmi a reklamnými sieťami.
Studentlandia môže zdieľať určité dáta so svojimi inzerentmi, aby mohli zmerať účinnosť reklám zobrazených v spojení so službami Studentlandia. Napr. poskytovateľom reklám môžeme dať vedieť, koľko ľudí kliklo na danú reklamu.

5.4 Používatelia, ktorí odosielajú príspevky na Studentlandia.eu, môžu poskytovať odkaz na webové stránky tretej strany. Neručíme a nemáme žiadnu kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany a nabádame Vás, aby si prečítali zásady ochrany každej stránky, ktorú navštívite.

5.5 Nabádame Vás, aby ste si prečítali prehlásenie o ochrane súkromia webových stránok tretích strán, ktoré môžu zbierať osobné údaje používateľa. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa uplatňuje len na informácie zbierané webovou stránkou Studentlandie.


6. Právne žiadosti

Za určitých okolností, ak je to vyžadované zákonom, alebo ak ide o ochranu Vašich alebo našich práv môžeme uvoľniť údaje iným stranám.

6.1 Môže sa stať, že budeme musieť odhaliť Vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli zákonu (napr. Súdne predvolanie alebo súdny príkaz) alebo rozkazom orgánov činných v trestnom konaní; na ochranu práv, majetku, alebo súkromia našich užívateľov; na ochranu užívateľov pred podvodným, nevhodným alebo nezákonným používaním Studentlandie.

6.2 Studentlandia môže tiež poskytnúť údaje o svojich užívateľoch donucovacím zložkám alebo tretím stranám v prípade, ak nám oznámite, že Vaša práva boli porušené nami alebo iným užívateľom Studentlandie. Údaje ktoré ste nám poskytli môžeme poskytnúť ostatným, ak veríme, že je potrebné posúdiť alebo odpovedať na Vašu námietku. Napríklad ak nám odošlete oznámenie o narušení autorských práv, môžeme odoslať kópiu oznámenia osobe, ktorá nahrala, uložila alebo inak vysielala materiál adresovaný v oznámení.

6.3 V prípade prevodu alebo predaja aktív nášho podniku, v prípade zlúčenia, insolvencie, úpadku alebo nútenej správy, sú Vaše osobné údaje jedným z prevádzaných aktív podieľajúcich sa na transakcii.


7. Vaše profilové údaje:

7.1 Váš užívateľský profil obsahuje údaje, ktoré môžete chcieť zdieľať s ostatnými. Nastavenia súkromia na Vašom profile zahŕňajú rôzne úrovne súkromia vašich osobných údajov. Tieto nastavenia Vám poskytujú možnosť určiť, v akom rozsahu majú byť údaje vášho profilu viditeľné naprieč sieťou Studentlandie alebo skrze web.

7.2 Je našou zodpovednosťou chrániť súkromie Vášho profilu. Upozorňujeme Vás pred zdieľaním citlivých údajov (napr. Rodné číslo, číslo kreditnej karty alebo vodičského preukazu) s ďalšími užívateľmi, ktorých nepoznáte.

7.3 Dodatočne, akákoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete zobraziť na Studentlandii, vrátane Vášho profilu, budú môcť byť zobrazené ďalšími užívateľmi. Isté údaje vrátane Vašej profilovej fotky a používateľského mena môžu byť zobrazené aj neregistrovanými užívateľmi.


8. Majte pod kontrolou, kto zdieľa Vaše informácie:

8.1 Vaše profilové údaje na Studentlandii možu byť zdieľané len ľuďmi, ktorým ste výslovne povolili zdieľanie daných údajov. Vy vyberáte publikum ( napr. skupinu, všetkých svojich priateľov, verejnosť alebo vlastný zoznam ľudí. )a máte kontrolu nad tým, kto môže zdieľať Vaše osobné údaje. Počítajte s tým, že ak chcete zdieľať svoje osobné informácie (vrátane komentárov, videí, fotiek atď.) s ostatnými používateľmi na Studentlandii, konáte tak na vlastné nebezpečenstvo. Studentlandia odporúča nezdieľať osobné kontaktné informácie.

8.2 Pre neregistrovaných užívateľom Studentlandie môžete svoj profil nastaviť ako súkromný upravením Vášho profilu v sekcii "Nastavenie Súkromia". Týmto nastavením sa stanú Vaše údaje a Váš profil pre nich neviditeľný.

8.3 Na udržanie súkromia je dôležité s nikým nezdieľať svoje heslo. Vybraním dlhšieho hesla v kombinácii čísel a písmen bude oveľa zložitejšie uhádnuť Vaše heslo. Zmena hesla po určitej dobe je tiež doporučovaná.

8.4 Studentlandia je navrhnutá tak, že obsah, ktorý vytvárate vnútri siete (skupiny, blogy, udalosti ...) bude mať vlastné nastavenia súkromia. Ak údaje počas vytvárania majú vlastné nastavenie súkromia (napr. Pri vytváraní blogu), je to užívateľova zodpovednosť vybrať si požadované súkromie počas vytvárania. Niektoré položky môžu mať už existujúce nastavenia súkromia. Je to užívateľova zodpovednosť sa porozumieť nastaveniam súkromia pred vytvorením obsahu na zabezpečenie toho, aby sa zaobchádzanie s jeho informáciami stretlo s jeho očakávaniami.


9. Zrušenie Vášho účtu:

Údaje uchovávame do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie našich služieb a produktov, alebo pokým si neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr. Keď odstránite svoj účet, odstránime veci, ktoré ste uverejnili, ako sú vaše fotky a aktualizácie statusu, a tieto informácie už nebudete môcť neskôr obnoviť. Informácie, ktoré o Vás zdieľali iní, nie sú súčasťou vášho účtu, takže sa neodstránia.

9.1 Používateľ môže svoj účet v sociálnej sieti STUDENTLANDIA kedykoľvek zmazať. Urobiť tak môže po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Moje Nastavenia v časti nazvanej Zmazať Účet. V prípade akýchkoľvek problémov sa používateľ môže obrátiť na prevádzkovateľa zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@studentlandia.eu

9.2 Zrušení registrácie používateľa v sociálnej sieti STUDENTLANDIA sa automaticky uplatňuje právo na zabudnutie a všetky jeho verejné aj súkromné príspevky ako aj všetky informácie zadané takýmto používateľom budú automaticky zmazané.

9.3 Upozorňujeme, že z technických príčin sa môže obsah Vášho používateľského účtu, ktorý odstránite, na obmedzený čas zachovať v záložných kópiách (hoci pre iných používateľov nebude viditeľný). Okrem toho sa môže obsah, ktorý odstránite, naďalej zobrazovať, ak ste ho zdieľali s inými a tí ho neodstránili.

9.4 Upozorňujeme, že vyhľadávače môžu tak isto zaindexovať časť užívateľovho profilu, vrátane verejne zobrazených údajov profilu.

9.5 Informácie, ktoré o Vás získame sa môžu sprístupniť a uchovať na dlhší čas, ak sú predmetom oprávnenej žiadosti alebo právnej povinnosti, vyšetrovania štátnych orgánov alebo vyšetrovaní možných porušení našich podmienok či zásad alebo aby sa inak predchádzalo ujme. Taktiež najmenej jeden rok uchovávame informácie z účtov zablokovaných pre porušenie našich podmienok, aby sa predchádzalo opakovanému zneužitiu či iným porušeniam podmienok.


10. Deti a vekové obmedzenia:

Na Studentlandia.eu sa staráme o to, aby sme udržiavali tých najmladších v bezpečí. Deti vo veku pod 15 rokov nemôžu používať Studentlandia.eu, je im zakázané sa registrovať sa na Studentlandia.eu a poskytovať nám akékoľvek osobné údaje.
Studentlandia nezbiera vedome osobné údaje od užívateľa mladších ako 15 rokov. Ak zistíme, že nám poskytované údaje patria osobe mladšej ako 15 rokov, tak tieto údaje zmažeme. Ak veríte, že k tomuto došlo, kontaktujte nás na info@studentlandia.eu a odstránime akékoľvek dané údaje.


11. Bezpečnosť na internete, súkromie a dôvernosť:

11.1 Kedykoľvek verejne zverejníte osobné údaje v položkách ako blogy, fóra, stránky, skupiny, inzeráty tieto informácie sú sprístupnené verejnosti a môžu byť použité ostatnými užívateľmi k vám nevyžiadanej komunikácii. Studentlandia odporúča diskrétnosť v tom, ktoré informácie zverejníte na internete.

11.2 Bezpečie Vašich osobných údajov záleží na ochrane Vášho hesla. Nedávajte svoje užívateľské heslo neoprávneným ľuďom.

11.3 Studentlandia používa priemyselnú štandardnú technológiu, ktorá pomáha udržať Vaše osobné údaje v bezpečí. Napriek tomuto úsiliu, pamätajte, že žiadny prevod dát alebo úložného priestoru nemôže byť 100% bezpečný. Chceme, aby ste sa cítili isto počas využívania služieb Studentlandie, ale nemôžeme zaručiť bezpečie všetkých informácií, ktoré nám pošlete. Nemôžeme napríklad ovládať akékoľvek ilegálne alebo nepredvídateľné správanie iných užívateľov, ktorí sa môžu dostať cez nastavenia súkromia a bezpečia na webovej stránke Studentlandie.

11.4 Ak si všimnete akéhokoľvek zneužitie, prelomenie zabezpečenia dát, alebo ak máte nejakú otázku ohľadne zabezpečenia, neváhajte a kontaktuje nás na: info@studentlandia.eu


12. Ako Vás upozorníme na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov:

Občas môžeme skontrolovať alebo upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov kvôli zmenám v zákonoch alebo našich služieb. Pokiaľ akokoľvek upravíme tieto zásady ochrany osobných údajov, notifikuje Vás emailom alebo prostredníctvom produktov sociálnej siete Studentlandia.eu.


13. Ako nás môžete kontaktovať:

Vítame spätnú väzbu. Ak máte teda nejaké komentáre alebo starosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo by ste nás chceli kontaktovať z akéhokoľvek dôvodu, môžete nás kontaktovať cez e-mail na info@studentlandia.eu.
Taktiež nás môžete kontaktovať pomocou online formulárov ktoré nájdete tu: https://studentlandia.eu/privacy-center

14. Právny základ pre spracúvanie údajov

Údaje, ktoré máme, zhromažďujeme, používame a zdieľame spôsobmi opísanými vyššie:
14.1 tak, ako je to nevyhnutné na naplnenie ustanovení našich podmienok používania
14.2 v súlade s vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať
14.3 tak, ako je to nevyhnutné na splnenie našich právnych povinností
14.4 na ochranu záujmov Vás aj iných
14.5 tak, ako je to nevyhnutné vo verejnom záujme; a
14.6 tak, ako je to nevyhnutné vzhľadom na naše oprávnené záujmy (alebo oprávnené záujmy iných) vrátane našich záujmov poskytovať používateľom a partnerom inovatívnu, osobne prispôsobenú, bezpečnú a rentabilnú službu, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov.


15. Ako môžete uplatňovať svoje práva, ktoré vám poskytuje nariadenie GDPR?

Na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, prenos a vymazanie. Máte tiež právo namietať a právo na obmedzenie určitého spracúvania vašich údajov. Zahŕňa to:
• právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov na účely direct marketingu, ktoré môžete uplatniť zrušením emailových notifikácii v nastaveniach súkromia vášho profilu.
• právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov, v prípade, že vykonávame úlohu vo verejnom záujme alebo sledujeme oprávnené záujmy nás alebo tretej strany.

Námietku nám môžete kedykoľvek zaslať na našu emailovú adresu info@studentlandia.eu

Taktiež nás môžete kontaktovať pomocou online formulárov ktoré nájdete tu: https://studentlandia.eu/privacy-center